Het Team

Bart

Op een jonge leeftijd moest ik al leren leven zonder mijn vader. Na een tienjarige strijd, die uiteindelijk werd gewonnen door kanker, nam hij afscheid van ons. Zijn vertrek bracht een mengeling van emoties teweeg: een diep verdriet en een overweldigende pijn voerden de boventoon. Toch was er ook een gevoel van opluchting, wetende dat zijn lijden voorbij was en een nieuw hoofdstuk in mijn leven begon. Het rouwproces bleek echter eenzamer dan verwacht.

Gedreven door dit gevoel begon ik te zoeken naar manieren om het rouwproces te verzachten. Dit bleek echter geen eenvoudige opgave te zijn. Jongeren vallen tussen wal en schip. Daarom hebben wij dit netwerk opgericht, in de hoop het rouwproces voor andere jongeren te vergemakkelijken door de beschikbare hulpmiddelen toegankelijker te maken. Ik hoop dat Rouwnetwerk Jong een veilige haven kan zijn voor jongeren om samen te komen en te praten over hun ervaringen met rouw en verlies. Samen kunnen we elkaar verder helpen!

Rim

Mijn persoonlijke ervaring met rouw begon met het ziekteproces van mijn vader, dat uiteindelijk leidde tot zijn overlijden in augustus 2020. Het proces van beseffen, zorgen, en daarna verliezen heeft een diepgaande impact gehad op mijn leven. 

Rouw, vooral op jonge leeftijd, kan isolerend zijn en je het gevoel geven jezelf niet meer te kennen. De wereld om je heen gaat nog even hard door, maar voor jou lijkt alles stil te staan. Het was in de verhalen van anderen die hetzelfde hadden meegemaakt dat ik mijn soms lastig te plaatsen gevoelens kon herkennen. Dit biedt troost op dezelfde manier dat een gedicht de kracht heeft om persoonlijke ervaringen breder invoelbaar te maken. 

Daarom vind ik het belangrijk dat er ruimte is voor het bespreken en beleven van rouw, zodat deze een plaats kan krijgen en anderen herkenning kan bieden. Hopelijk kan Rouwnetwerk Jong zo een plek voor jou zijn.