TED

TED-Talks zijn video’s waarin (ervarings)deskundigen over onderwijs, zaken, wetenschap, technologie en creativiteit praten. De meeste lezingen zijn in het Engels en hebben geen Nederlandse ondertiteling. Toch is dit een waardevol hulpmiddel voor een dieper begrip van rouw, het overlijdensproces en omgaan met rouwenden. Iedere spreker op deze pagina praat over onderwerpen rondom rouw en de dood. Dit doen ze ieder op een compleet eigen manier waardoor elk aspect van rouw op een bijzondere manier naar voren komt.

Het sterfbed is een moeilijk onderwerp waar weinig over bekend is voor mensen die geen ervaring hebben met deze eindfase van het leven. Er gebeurt veel met stervenden tussen het moment dat zij hun sterfbed betreden tot het moment van overlijden. Deze lezing legt de gebeurtenissen op het sterfbed uit en presenteert lopend onderzoek over het onderwerp. De verslagen van de stervende en aanwezigen zullen worden gedeeld.

Martha Atkins

…Dreams and Visions of the Dying
Het einde van het leven gaat op het sterfbed vaak gepaard met verschillende gebeurtenissen. Vaak worden deze gebeurtenissen wetenschappelijk aan de kant geschoven. Toch maken vele mensen op hun sterfbed nog bijzondere dingen mee. Christopher Kerr geeft een lezing over de visioenen en dromen die mensen ervaren op hun sterfbed en de rust die het kan bieden voor dierbaren en de persoon zelf.

Dr. Christopher Kerr

…There Is No Such Thing as Moving On
Ben je er al overheen? Wanneer ga je weer door met je leven? Het is tijd om door te gaan met je leven. Kelley Lynn is geen fan van deze uitspraken en vragen. Zij geeft een inspirerende lezing over leven met rouw en de waarde die het kan hebben in de rest van je leven. Verder legt ze uit hoe mensen die, zoals de uitspraken hierboven duidelijk maken, niet weten wat ze moeten zeggen kunnen veranderen en beter leren zich uit te spreken tegen een persoon in een rouwproces. Haar boodschap: hou de overledene(n) in leven door over die persoon/personen te praten want anders verdwijnen ze volledig.

Kelley Linn

…10% of the Time
Na haar TEDx-lezing zei Susan Delaney: “We hebben de neiging om uitgesproken meningen over verdriet te hebben; hoe lang het zou moeten duren om te genezen, wat helpt het rouwproces en/of elk verdriet op zijn eigen manier moeilijk is. Tijdens mijn TEDx-lezing schetste ik de reden waarop onze opvattingen soms in strijd zijn met onderzoek en besprak ik het concept van moeilijk verdriet en de nieuwe benaderingen die worden ontwikkeld om deze onbegrepen toestand te behandelen.” In deze lezing brengt Susan de daadwerkelijke moeilijkheden van rouw naar voren en legt ze dit op een duidelijke manier uit. Zij probeert het échte rouwen weer te geven in haar lezing en dit doet ze op een rustige, goed te begrijpen tempo.

Susan Delaney

Hoe ga je om met verdriet? Hoe reageer je op het verdriet van anderen? Tanya Tepper bespreekt haar verdriet over de dood van haar verloofde en hoe dit haar leven heeft beïnvloed. Tanya vertelt verhalen en herinneringen aan hoe anderen, haar en andere rouwenden, behandelden vanwege hun verdriet. Tepper deelt haar wijsheid over rouwen en vertelt over de misvattingen en misverstanden die ze is tegengekomen rond ons idee van wat verdriet is. 

Tanya Villanueva Tepper

…and Watch Where It Leads You
Toen Susan McCorkindale haar man aan kanker verloor, wist ze één ding: hoe ze niet met haar pijn wilde omgaan. Ze wilde geen clichés en ze wilde meer dan vrede. Door haar reis te beschrijven van wat ze heeft geleerd van de slapeloze nachten en het niks doen, geeft haar lezing zowel aan degenen die rouwen als degenen die van hen houden de middelen om het goede uit het verdriet te halen. Een optimistische manier om te kijken naar de zware gebeurtenissen die het rouwproces vormen.

Susan McCorkindale

Omgaan met uitdagingen en moeilijkheden terwijl je een positieve toekomst ziet, is van cruciaal belang voor je algehele gezondheid en welzijn. Omgaan met het verlies van familieleden terwijl je begrijpt dat er meer leven te leven is. Als het leven je citroenen geeft, moet je strategieën bedenken om deze zure vrucht zo goed mogelijk te gebruiken en positiviteit voor jezelf en anderen kunt produceren. Dit is de boodschap die Michelle Meadors naar buiten brengt in haar TEDx-lezing.

Michelle Meadors

…Compassion in a Time of Grief
Rouw. Vroeg of laat komt het bij je aankloppen. In deze lezing mijmert Michael Tesalona over hoe onze donkerste uren het geschenk ontgrendelen om onszelf en anderen te genezen. Michael laat manieren zien om op een optimistische en open manier het rouwproces aan te gaan en rouwende dierbaren te steunen.

Michael Tesalona

…How To Help Your Friends & Family Through Loss
Laat je niet afschrikken door het muzikale karakter van de lezing van Kate Schutt, maar omarm het als een manier om haar verhaal in je op te nemen. Kate bracht vier jaar door als de belangrijkste verzorger van haar moeder. Daarbij schreef ze nummers over het donker en het licht van haar moeders reis van de diagnose tot de dood. Kate wil dat we allemaal weten hoe je aanwezig moet zijn voor rouwende vrienden en familie, zodat ze zich niet alleen voelen in hun rouwproces. Kom opdagen en steun mensen in het rouwproces.

Kate Schutt

…Dealing With Sudden Loss
In 2010 verloor Marieke Poelmann, op dat moment 22, plotseling haar ouders in een vliegtuigongeluk. Het kostte haar een aantal jaren om in te zien dat slechte dingen in het leven je niet hoeven te definiëren. In deze lezing bespreekt ze haar verlies, hoe ze ermee om leerde gaan en daardoor een sterker persoon werd. De manier waarop ze over haar herinneringen en haar leven praat laat een diep begrip van het rouwproces zien. De positieve aspecten die Marieke naar voren weet te brengen geven een tegengeluid voor de vaak negatieve kijk op rouw. 

Marieke Poelmann

Als je als tiener een, of beide, ouder(s) verliest, voelt het alsof je hele wereld in elkaar stort, waardoor het moeilijk wordt om verbinding te maken met bepaalde aspecten van je leven. Verlies kan alles verteren, verdriet is voor iedereen anders. Maar voor iedereen kan het moeilijk zijn om je de oude verbinding met kennissen, vrienden en geliefden te herstellen als je perspectief en je leven verandert. Deze lezing gaat over het bereiken van en vertrouwen op de liefde en steun van mensen en gemeenschappen, in welke vorm dan ook, tijdens moeilijke periodes.

Adeline Woltkamp

…We move forward with it.
In een lezing die afwisselend hartverscheurend en hilarisch is, deelt schrijver en podcaster Nora McInerny haar hard verkregen wijsheid over leven en dood. Haar openhartige benadering van iets dat, laten we eerlijk zijn, ons allemaal zal raken, is even bevrijdend als hartverscheurend. Het krachtigste is dat ze ons aanmoedigt om de manier waarop we verdriet benaderen te veranderen. “Een rouwend persoon zal weer lachen en weer lachen”, zegt ze. “Ze gaan vooruit. Maar dat betekent niet dat ze verder zijn gegaan.” Deze gedachte is belangrijk om te begrijpen, zowel voor mensen die het rouwproces ingaan, als de mensen die steun moeten bieden. 

Nora McInerny

Een jaar na de dood van zijn vrouw biedt Jason openhartige inzichten in het vaak ondraaglijke proces van ‘doorgaan’ en verlies lijden – evenals wat wijsheid voor iedereen die levensveranderend verdriet ervaart. De rustige manier waarop Jason zijn informatie naar voren brengt creëert een fijne atmosfeer voor de, toch zeer heftige, verhalen en herinneringen die hij vertelt. 

Jason B. Rosenthal

In zijn lezing voor TEDx spreekt Toby Freeman over het verlies van zijn broer aan een kankerdiagnose in een laat stadium en deelt hij het ontroerende en inspirerende verhaal over hoe hij leerde zijn verdriet positief te verwerken. Daarbij deelt hij praktisch advies voor iedereen die zich in een vergelijkbare situatie bevindt. Deze praktische informatie geeft een houvast voor het proces waar je je in kan bevinden. Daarbij geeft het ook een goed inzicht in wat het verlies van een broer of zus kan betekenen.

Toby Freeman

Geoff Warburton heeft de afgelopen 25 jaar liefde en verlies bestudeerd. Geoff daagt het algemene idee van verdriet en verlies uit door een benadering aan te bieden die nieuwsgierigheid, openheid en mededogen oproept. De nadruk van zijn boodschap ligt op groeien na verlies – en niet alleen op overleven. Hij presenteert een perspectief dat het algemene denken uitdaagt door te zeggen dat er geen ‘juiste’ manier is om te rouwen en door te bepleiten dat verdriet ‘de rit van je leven’ kan zijn. Uitgaande van zowel zijn persoonlijke als professionele ervaringen met rouwverwerking, gaat hij zo ver om te zeggen dat verlies door rouwverwerking eerder een avontuur kan worden dan een op te lossen probleem. 

Dr. Geoff Warburton

Isabel Stenzel Byrnes is maatschappelijk werker gespecialiseerd in rouwverwerking. Ze leeft al 42 jaar met cystische fibrose en kreeg in 2004 een dubbele longtransplantatie. Ze beschrijft haar ziekte als een kans om lezingen te geven over onderwerpen als ‘goed leven met ziekte’, problemen rond het levenseinde en orgaandonatie. In deze TED-Talk deelt ze kort haar ervaringen en vertelt ze daarna over de lessen die ze hiervan heeft geleerd.

Isabel Stenzel Byrnes

Na het verlies van haar man beschrijft Amy Looney de worstelingen die gepaard gaan met verdriet. Door dit onoverkomelijke verlies begon ze aan de noodzakelijke reis naar genezing en evaluatie van haar prioriteiten in het leven. Ze legt uit hoe belangrijk het is om niet alleen ermee om te gaan, maar ook om te leren hoe je kunt groeien. Amy is toegewijd aan het voortzetten van de erfenis van haar overleden echtgenoot en vriend, die zij aan zij zijn begraven. Amy praat met vastberadenheid over de moeilijkste periode in haar leven. Haar woorden getuigen van veel kracht en dit brengt zij dan ook over in deze lezing. 

Amy Looney

Met haar kenmerkende humor en wijsheid gaat Emily Levine haar ultieme uitdaging als komiek/filosoof aan: ze maakt doodgaan grappig. In deze persoonlijke lezing neemt ze ons, de kijkers, mee op haar reis om bevriend te raken met de realiteit – en vrede met de dood.  De lezing wordt gedefinieerd door de manier waarop zij denkt; ongelofelijk grappig. Zo nu en dan is dit de perfecte manier om over de dood en de realiteit na te denken. Het leven is een enorm geschenk, zegt Levine: “Je verrijkt het zo goed mogelijk, en dan geef je het terug.”

Emily Levine

Hoe ga je in één telefoontje van wereldreiziger naar begrafenisondernemer? In haar lezing verkent Laura Prince de transformerende kracht van verdriet, de dood en haar passie voor het veranderen van de manier waarop wij als samenleving de dood benaderen. Tijdens haar werk met ouderen die dicht bij hun eigen dood stonden, raakte ze geïnspireerd om het leven te vieren en zo hartstochtelijk als mogelijk te leven. Later leidde een tragische onverwachte dood haar per ongeluk naar een carrière in de overlijdenszorg. Ze werkt aan voorlichting over de dood, holistische rouwbegeleiding en uitvaartdiensten. Laura benadrukt hoe belangrijk het is om de overledenen goed te eren, evenals het verdriet dat daaruit voortvloeit. Door dichter bij de realiteit van de dood te komen, kunnen we een meer aanwezig, gepassioneerd leven leiden.

Laura Prince

Nancy Berns is socioloog aan de Drake University. Ze kijkt naar de ruimte tussen verdriet en afsluiting en heeft ontdekt dat afsluiting niet alleen een verzonnen concept is, maar ons meer kwaad dan goed doet. Afsluiting is vaak een doel in de hoop je uiteindelijk beter te voelen in het rouwproces. Nancy legt uit dat er geen afsluiting nodig is om te helen na het overlijden van een dierbare.

Nancy Berns

De meeste mensen denken aan verdriet als het gaat om relatieverlies. Toch ligt verdriet, vooral “vermomd verdriet”, ten grondslag aan emotionele reacties (bijv. bitterheid, schuld, wrok, vijandigheid, negativiteit, spijt of wrok) of is verbonden met verschillende soorten verliezen. Verliezen die te maken hebben met ervaringen die zijn gebeurd in de kindertijd of op volwassen leeftijd. Deze verliezen houden in dat je onder ogen moet zien wat je kindertijd of volwassenheid was – of niet was – door het verschil te herkennen tussen wat je nodig had, wilde en gedroomd had en wat er werkelijk gebeurde. Dit is natuurlijk ook relatieverlies maar over het algemeen meer dan dat. Psycholoog Joan Rosenberg vertelt over de genezende aard van verdriet terwijl ze haar vijf stappen beschrijft: een manier die zegt dat rouwen en het begrijpen van je eigen levensverhaal een weg naar vergeving en een gelukkiger, gezonder leven kan zijn. Deze lezing is niet direct verbonden aan het overlijden van een dierbare maar op jonge leeftijd is dat helaas niet het enige waar je mee te maken krijgt. Als je rouwt om een dierbare moet je volgens Joan ook je andere soort rouw in de gaten houden, en verwerken.

Joan Rosenberg

…A Window into the Grieving Brain
Wanneer we worden geconfronteerd met het verlies van een geliefde, rouwen de meesten van ons normaal en bereiken we een punt waarop we weer met het leven kunnen beginnen. Bij 1 op de 10 nabestaanden loopt dit proces echter anders en komt hun rouw tot stilstand. Dr. Zoe Donaldson vraagt: Hoe genezen je hersenen zichzelf als je iemand verliest? En hoe kunnen we degenen helpen die verdwaald zijn in hun verlies? Dr. Zoe Donaldson is een assistent-professor aan de Universiteit van Colorado Boulder. Ze bestudeert hoe hechte sociale banden, zoals vriendschappen en romantische liefde, in de hersenen zijn gecodeerd.

Zoe Donaldson

Dr. Edith Eva Eger, bestsellerauteur, was net 16 jaar oud toen ze een van de ergste ervaringen meemaakte die de mensheid ooit heeft gekend. Zij en haar familie werden naar Auschwitz gestuurd, het gruwelijke vernietigingskamp. Nu is Dr. Eger een veelgevraagd klinisch psycholoog en docent, die mensen helpt hun beperkingen los te laten, hun vermogen tot zelfvernieuwing te ontdekken en dingen te bereiken waarvan ze voorheen dachten dat ze onbereikbaar waren. Bekijk deze TED-Talk voor een diepgaand gesprek, terwijl ze put uit haar ervaringen tijdens de holocaust om te praten over hoe we reageren, hoe we een ‘overlevende en nooit een slachtoffer van iets, iemand of enige omgeving’ kunnen zijn.

Dr. Edith Eva Eger

Als onderdeel van het mens zijn zullen we verlies ervaren, ongeacht ons inkomen, sociale status of opleidingsachtergrond. Maar wat gebeurt er als het verlies een geliefde is? Waar beginnen we onze reis terug naar het leven? In deze lezing vertelt Eric Hodgdon waarom overleven ons ervan weerhoudt te leven en wat er nodig is om op te staan ​​na de grootste verliezen van het leven. Eric Hodgdon traint ‘veerkrachtleiders’ (en anderen die vastzitten in de strijd) om boven het lawaai uit te stijgen, de schoonheid in het leven te zien en te gedijen! Hij werd een strijder voor veerkracht ter nagedachtenis aan zijn dynamische dochter, Zoi, nadat hij haar in 2014 aan zelfdoding verloor.

Eric Hodgdon

Het enige dat zo krachtig is als ons verdriet, is de liefde die we hebben voor degenen die we hebben verloren, zegt fotograaf Caroline Catlin. In deze lezing over het snijpunt van leven en dood deelt Catlin hoe haar persoonlijke reis met verlies haar ertoe bracht de ongrijpbare momenten van gratie en schoonheid vast te leggen die zelfs op de moeilijkst denkbare momenten bestaan.

Caroline Catlin