Rouw bij kinderen en jongeren

Over het begeleiden van verliesverwerking
Mariken Spuij

Als kind en jongere ben je volop in de ontwikkeling. Zo zijn vooral jongeren op zoek naar hun identiteit. Dat vergt veel energie. Het verliezen van een dierbare is daarom, zeker als je jong bent, een zeer ingrijpende gebeurtenis. Gelukkig blijken de meeste kinderen en jongeren het verlies van een dierbare goed te kunnen verwerken. Daarbij is de de juiste steun vanuit hun omgeving essentieel. In dat kader heeft Mariken Spuij dit boek geschreven. Zij is klinisch psycholoog/orthopedagoog en als docent-onderzoeker en behandelaar verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het boek biedt handreikingen om kinderen en jongeren de zojuist genoemde steun te kunnen bieden bij hun rouwproces. “Het boek geeft veel voorbeelden en praktische tips en geeft daarnaast richting aan de meest uiteelopende vragen die volwassenen in de omgeving van het kind vaak hebben.” Het is een zeer toegankelijk boek. De eerste vijf hoofdstukken geven een zorgvuldige uitleg over rouw. De focus ligt daarbij op wat rouw betekent voor kinderen en jongeren in de verschillende ontwikkelingsfasen die zij doormaken.