Ze zeggen dat het overgaat

Het boek dat je helpt omgaan met rouw en verdriet
Johan Maes en Evamaria Jansen

“Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven.”

In dit boek erkennen Maes en Jansen dat rouw nooit ophoudt, rouw ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie je bent. Het sluit goed aan bij de bekende woorden van rouwpsycholoog Manu Keirse: “rouw verwerk je niet, je overleeft je verlies en je leeft ermee”. Toch verwachten mensen nog steeds dat er, al dan niet zo snel mogelijk, een eind komt aan rouw. Vandaar de titel: ‘Ze zeggen dat het overgaat’. Maes en Jansen benadrukken echter dat je het recht hebt om te rouwen, op jouw eigen manier. Je kunt je zowel kwetsbaar als krachtig voelen. Het één sluit het ander niet uit: “zelfs als je de pijn van een ingrijpend verlies levenslang met je meedraagt, hoeft dit geenszins in te houden dat je minder gezond en veerkrachtig bent”.

Het boek ontkracht een aantal maatschappelijke mythes over rouw. Maes en Jansen hebben gegevens uit de meest recente wetenschappelijke onderzoeken samengebracht met ervaringen uit hun praktijk als psychotherapeut en rouwtherapeut. Naast de theoretische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden, worden de aangrijpende verhalen verteld van mensen die moeten leven met het verlies van een dierbare.